Biserica Răpciuni-Neamț

Biserica Răpciuni-Neamț, construită în anul 1773, adusă și reconstruită în muzeu cu prilejul amenajării lacului de acumulare de la Bicaz, este un monument de valoare artistică și documentară deosebită. Stilul arhitectonic cu plan triconc, specific bisericilor moldovene din lemn, imită stilul celor din piatră. Demontarea, transportul și reconstrucția acestui monument valoros au fost dificile, deoarece interiorul este acoperit cu picturi murale în tempera. Materialul din care a fost construită biserica este lemnul, sub formă de bârne cioplite pe patru fețe, încheiate la colțuri în coadă de rândunică, prelungite treptat la partea superioară sub acoperiș, formând console rotunjite la capete și decorate cu rozete. Acoperișul cu streșini largi și turnul clopotniță au învelitoare din șindrilă. Ancadramentele ferestrelor și a ușii de la intrare formează un portal cu decor dăltuit, asemănător portalurilor piatră. Un pridvor cu fruntar, stâlpi și arcade lucrate cu măiestrie, este construit pe latura de sud a monumentului în fața intrării. Mai multe inscripții dăltuite confirmă data construcției. Planul cuprinde: absida altarului, decroșată față de naos, poligonală, pronaos absidat, poligonal, naos și pridvor. Pereții, bolta și semicalota altarului sunt pictate de meșterii locali din familia Zugrăvescu. Interstițiile dintre bârne sunt acoperite cu fâșii de pânză de in asigurând suprafața netedă după grunduire. Pictura altarului, restaurată admirabil, contribuie la strălucirea monumentului. În biserică sunt mai multe inscripții în grafie slavonă, slavo-română sau română care se adaugă celor slavonești de la iconografie. Cea mai importantă se află pe grinda de deasupra ușii de intrare, scrisă în alfabet cirilic și latin: „1773 Întruparea Domnului Ajot (?) Au Luat Început A Se Face Această Sfântă Bisearecă În Luna Lui Aprelî În De... Zile Și Sau Săvârșit“.